אז איך משחקים בקנטו?

58 קלפי משחק:

44 "קלפי מספר" 0 עד 10.

2 קלפי חובה מכל פעולת חשבון: חיבור, חיסור, כפל, חילוק.

6 קלפים מיוחדים: 4 קלפי החלף, ו-2 קלפי הנעלם איקס (ג'וקרים).

מטרת המשחק : לסיים את כל הקלפים ולהכריז בקול "קנטו".

איך משחקים: כל משתתף מקבל 8 קלפים, כאשר כל שאר הקלפים משמשים כקופה.

כל משתתף בתורו צריך להרכיב תרגילי חשבון או משוואה עם הקלפים שברשותו. במידה ואינו מצליח, עליו למשוך קלף מהקופה.

לדוגמה, משתתף שברשותו שמונת הקלפים: 5, 6, 3, 0, 3, 1, "הנעלם “X , "החלף" : יכול להרכיב תרגיל 30=6x5 (ניתן לצרף שני מספרים על מנת ליצור מספר דו סיפרתי) או לחלופין ליצור משוואה 3+3=6x1

פעולות החשבון נאמרות בעל-פה על-ידי המשתתף.

כל קלף המשתתף בתרגיל, מונח בראש הערימה שבמרכז המשחק.